By accepting you will be accessing a service provided by a third-party external to https://az-imobiliare.ro/

La ce trebuie să fii atent când cumperi o locuință și ce costuri îți revin?

Interviu-Sandina-Tabarana

Interviul este realizat cu dna notar Sandina Tăbărană

Care sunt costurile procedurilor notariale? De exemplu dacă se vinde un apartament la 90.000 euro care este costul care îi revine celui care cumpără? Dar celui care vinde?

În vederea autentificării unui contract de vânzare, taxele prevăzute de lege sunt: onorariu notarial, la care se adaugă T.V.A. (când este cazul, respectiv când notarul public este plătitor de T.V.A.) și taxă de intabulare în Cartea Funciară a dreptului de proprietate. Aceste taxe se achită de obicei de către cumpărător, ele putând fiind achitate conform negocierii părților, Codul Civil prevăzând în acest sens o normă juridică supletivă. În cazul vânzătorului acesta datorează statului impozitul aferent tranzacției imobiliare, care este de 3% calculată la suma care depășește prețul de 450.000 lei. Taxele notariale sunt stabilite în cote procentuale raportate la preț sau în situația în care acesta este mai mic decât valorile cuprinse în Studiul de Piață cu privire la valorile orientative ale proprietăților imobiliare întocmit în vederea aplicării Codului Fiscal, taxele notariale se calculează la acesta valoarea rezultată din Studiul de Piață.

Taxa de intabulare este de 0,15%, în situația în care cumpărătorul este persoană fizică și 0,50% în situația în care cumpărătorul este persoană juridică.

În exemplul dat de către dvs., la un preț de 90.000 Euro, taxele sunt

-90.000 Euro X 4,8415 = 435.735 lei

-onorariu notarial: 3.925 lei

-T.V.A.: 745,75 lei

-taxă de intabulare: 654 lei (în cazul cumpărătorului persoană fizică) și 2.179 lei (în cazul persoanei juridice)

Ce ar trebui să știe o persoană care vrea să vândă apartamentul din punct de vedere al actelor?

Actele necesare în vederea încheierii contractului de vânzare sunt:

-actele din care rezultă că vânzătorul este proprietar (cu titlu de exemplu menționăm: contractul de vânzare, în situția în care vânzătorul a devenit proprietar prin cumpărare, certificatul de moștenitor, în situația în care vânzătorul a devenit proprietar prin moștenire).

-încheierea de intabulare a dreptului de proprietate în Cartea Funciară, emisă de Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară competent

-documentația cadastrală cu privire la bunul imobil ce face obiectul vânzării

-certificatul de atestare fiscală emis de Direcția Impozite și Taxe Locale competentă

-extrasul de Carte Funciară pentru autentificare (extras ce se obține de către notarul public)

-adeverința emisă de Asociația de Proprietari, în situația în care obiectul vânzării îl reprezintă un apartament sau o locuință situată într-un ansamblu rezidențial

-facturile și dovezile de plată aferente utilităților imobilului (gaze, electricitate, etc.)

-certificatul de performanță energetică, în situația în care obiectul vânzării îl reprezintă o locuință

-certificatul de căsătorie, în situația în care părțile sunt căsătorite.

În cât timp se poate realiza o tranzacție prin Programul Prima Casa? Dar prin credit ipotecar? Care este procedura pentru cele două?

Atât în cadrul Programului Prima Casă, cât și în situația în care se contractează un credit ipotecar în vederea achitării prețului, după obținerea acordurilor stipulate de lege (respectiv încheierea contractului de credit/contractului de garantare), contractul de vânzare se poate încheia în maxim 3 zile de la data prezentării notarului public a documentelor necesare încheierii contractului.

Cât costă o consulație juridică?

Costul unei consultații juridice este de 50 lei/ oră, în cazul consultațiilor juridice verbale și 200 lei în cazul consulațiilor juridice scrise.

Cât durează de regula eliberarea extraselor de carte funciară/încheierea de intabulare de regulă?

Eliberarea extraselor de Carte Funciară are loc în termen de 3 zile lucrătoare de la data depunerii cererii la Biroul de Publicitate Imobiliară. Emiterea încheireii de intabulare de către Biroul de Publicitate Imobiliară se face în termen de 9 zile lucrătoare de la data înregistrării cererii, cu excepția situației în care contractul de vânzare se încheie ca urmare a obținerii unui credit ipotecar sau prin Programul Prima Casa, când termenul de soluționare este de 3 zile lucrătoare.

Ce trebuie făcut dacă o persoană care vinde a obținut proprietatea prin moștenire? Care sunt pașii de urmat până la încheierea tranzacției? Și care este costul în acest sens?

În situația în care dobândirea proprietății asupra bunului imobil are loc prin moștenire, procedura în vederea încheierii contractului de vânzare, este cea arătată la punctul 1, cu precizarea că anterior moștenitorul vânzător trebuie să procedeze la dezbaterea moștenirii defunctului.

Dacă vânzătorul are datorii cu privire la imobil, pe care nu le poate achita, cum trebuie să procedeze cumpărătorul dacă vrea neaparat locuința?

În situația în care, vânzătorul are datorii pe care nu le poate achita, se poate încheia o promisiune bilaterală de vânzare, prin care promitentul-cumpărător achită promitentului-vânzător cu titlu de avans din preț, suma de bani necesară achitării datoriilor. În baza promisiunii de vânzare, promitentul-cumpărător beneficiază în vederea garantării obligației de vânzare a vânzătorului, precum și a recuperării avansului, de o interdicție de înstrăinare ce va afecta bunul imobil de la momentul încheierii promisiunii de vânzare, precum și de o ipotecă legală asupra bunului imobil ce face obiectul promisiunii de vânzare.

Avantajele şi dezavantajele achiziţionării unei lo...
"În cazul tranzacțiilor de vânzare-cumpărare, va v...
 

Comentarii

Nu exista comentarii. Fii primul care adauga un comentariu
Deja inregistrat? Autentifica-te aici
Guest
Sâmbătă, 24 Februarie 2024